2024-03-05

Preem säkrar nya cirkulära material för produktion av förnybara bränslen

Preem har ingått ett avtal med Enviros och Antins joint venture-bolag för att säkra tillgången på återvunna råvaror för produktion av förnybar bensin och diesel från pyrolysolja, en råvara som framställs från uttjänta bildäck. Avtalet innebär att Preem kommer att ha tillgång till strax över 7 000 ton pyrolysolja per år mellan 2026 och 2034.

Läs hela pressmeddelandet från Preem