Investor Relations

Bolagsstyrning

Styrelse

Alf

Blomqvist

Styrelseordförande

Nina

Macpherson

Styrelseledamot

Peter

Möller

Styrelseledamot

Björn

Olausson

Styrelseledamot

Fabien

Gaboriaud

Styrelseledamot

Ledning

Fredrik

Emilson

CEO

Christian

Bergaust

CFO

Josefin

Wallman

Program Manager

Fredrik

Olofsson

Försäljningschef

Olov

Ershag

COO

Maria

Tellblom

R&D Manager

Fredrik

Alpner

Site Manager

Björn

Larsson

Chef för strategiskt inköp