Investor Relations

Bolagsstyrning

Styrelse

Alf

Blomqvist

Styrelseordförande

Nina

Macpherson

Styrelseledamot

Peter

Möller

Styrelseledamot

Björn

Olausson

Styrelseledamot

Sander

Vermeulen

Styrelseledamot

Ledning

Thomas

Sörensson

CEO

Urban

Folcker

Business Controller

Fredrik

Olofsson

Försäljningschef

Olov

Ershag

COO

Maria

Tiger

Senior Project Manager